Toegankelijkheid

Doemeermettaal.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Ook bijvoorbeeld mensen die slechtziend zijn of een andere handicap hebben. Kom je toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan horen we dat graag. Laat het ons dan weten.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die voor iedereen goed te gebruiken is. Deze website is van de overheid. Alle websites van de overheid moeten voldoen aan bepaalde eisen om toegankelijk te zijn. Dat is vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarin staat dat websites van de overheid moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals opgeschreven in EN 301 549/WCAG 2.1.

Ook moet de overheid laten weten of hun website aan die eisen voldoet of niet. Hoe goed een bepaalde website aan die eisen voldoet wordt opgeschreven in een verklaring. Daar staat in hoe toegankelijk de site is. Die verklaring wordt openbaar gemaakt op de website zodat iedereen dit kan lezen.

Toegankelijkheidsverklaring Doe meer met taal

Problemen met toegankelijkheid melden

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via doemeermettaal@minocw.nl.